Grzechy Przeciwko Ludzkiej Osobie

Poniżej przedstawiam postawy, w których przejawia się brak szacunku, jaki winniśmy osobie ludzkiej. Każdą osobę, bez względu na jej wiek, pochodzenie i wykształcenie, należy szanować. Szacunek winniśmy okazywać nie tylko ludziom z najbliższego otoczenia, środowiska czy wspólnoty, lecz wszystkim, gdyż każdy człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga. Kiedy nie szanujemy innych, ujawnia się to między innymi w następujących postawach. Czytaj dalej

Reklamy

Jakież To Samolubstwo Doprowadziło Mnie Do Tego Niezadowolenia?

Cała uporczywość, cała samolubność, mają destrukcyjny wpływ na myślenie. Wszystkie cechy związane z uporem i egoizmem – takie jak ambicja, próżność, wszystkie te rzeczy wydają się w różny sposób formować niezdrowe myślenie i działać niekorzystnie na nasz nastrój duszy. Musimy zatem dążyć do pokonania uporu, samolubstwa, egoizmu; i z drugiej strony pielęgnować pewne zagłębienie się i pewną postawę poświęcenia się wobec innych istot. Postawy zaabsorbowania i poświęcenia, w odniesieniu do najbardziej nieistotnych przedmiotów i zdarzeń, mają korzystny wpływ na myślenie i nastrój. Samolubstwo i egoizm przynoszą własną karę, ponieważ osoba samolubna staje się coraz bardziej niezadowolona i coraz częściej narzeka. Kiedy ktoś tak się czuje, powinien usadowić się pod prawem karmy i spytać siebie gdy jest niezadowolony: „Jakież to samolubstwo doprowadziło mnie do tego niezadowolenia?”

Źródło: Rudolf Steiner – GA 130 – Esoteric Christianity and the Mission of Christian Rosenkreutz – Lecture 2 – Leipzig, 5th November 1911

Prawa Rita, Telegonia

1249802749_x_888c188d

Wedy Słowiańsko Aryjskie. Wiedza i mądrość przodków.
”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste, i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‘).”
O czym wiedzieli nasi przodkowie, jaką mądrość mieli? A co przed nami najeźdźcy próbowali ukryć i w jakim celu ? Czytaj dalej

Rozpacz Pokonana

Szacunek dla każdego bytu

Człowiek został bowiem stworzony nie po to, żeby być środkiem w dzianiu się dobra, ale po to, żeby sam czynił dobro, a w perspektywie ostatecznej – żeby związał się miłością z Tym, który jest Samym Dobrem.

Nie twierdzimy jednak, że świat bezwarunkowo istnieje dla człowieka. Bezwarunkowo świat istnieje tylko dla Boga. Choć i sama myśl, że świat istnieje dla człowieka – jeśli ją opatrzyć zastrzeżeniem, o którym za chwilę – nie jest wcale taka śmieszna. Cóż z tego, że człowiek ma w swoim zasięgu zaledwie mikroskopijną cząstkę wszechświata? Czyż to nie cudowne, że świat człowieka jest we wszystkich kierunkach potencjalnie nieskończony? Przecież duch – a jesteśmy istotami obdarzonymi duchem – z natury domaga się nieskończoności. Czytaj dalej

Pochodzenie Cierpienia i Bólu

Gdy zdamy sobie sprawę z tego połączenia cierpienia i bólu ze świadomym duchem, który nas otacza, powinniśmy dobrze zrozumieć słowa chrześcijańskiego wtajemniczonego, który wiedział takie rzeczy zasadniczo i intuicyjnie, i widział ból w podstawie całego świadomego życia. To są te słowa: cała ziemia i wszystkie istoty jęczą w bólu dla „chwalebnej wolności dzieci Boga” – te słowa znajdziesz w ósmym rozdziale listu Pawła do Rzymian (w wersji oryginalnej) jako wspaniały wyraz tej postawy świadomości w bólu. W ten sposób można także zrozumieć jak rozważnie ludzie przypisywali bólowi tak wielką rolę. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład. Wielki niemiecki filozof mówił, że gdy patrzy się na naturę dookoła nas, to cierpienie i ból wydają się być wyrażone wszędzie na jej obliczu. Tak, kiedy się obserwuje wyższe zwierzęta, to dla tych którzy patrzą głębiej, przejawiają one pełnię cierpienia. Kto by nie przyznał, że wiele z fizjonomii zwierząt wygląda jak manifestacja głęboko ukrytego bólu?

Źródło: Rudolf Steiner – GA 55 – The Origin of Suffering, Origin of Evil, Illness and Death – Berlin, 8th November 1906

Dlaczego Człowiek Nie Pamięta Swoich Poprzednich Wcieleń?

Dlaczego człowiek nie pamięta swoich poprzednich wcieleń? Takie pytanie nie ma sensu. Zaraz zrozumiesz dlaczego tak mówię. To tak, jakby ktoś powiedział: „ludzie nazywają siebie ludźmi; naprzeciwko nas stoi czteroletnie dziecko, które nie umie liczyć”. Mówi dalej: „to dziecko nie umie liczyć, ale jeśli to jest człowiek, to znaczy, że ludzie nie umieją liczyć”. To jest jednak kwestia rozwoju. Na pewnym etapie życia każdy człowiek dojdzie do punktu, który został już osiągnięty przez zaawansowanych uczniów, a mianowicie do zdolności przypomnienia sobie poprzednich wcieleń; Jeśli on nie pamięta niczego, to musi najpierw nabyć umiejętność, tak jak dziecko nabywa umiejętności czytania i pisania.

Źródło: Rudolf Steiner – GA 054 – Berlijn, Die Welträtsel und die Anthroposophie – February 15,  1906 (strona 300)

Miłość, Karma, Ciało Fizyczne

Możliwe jest zaobserwowanie, w każdym szczególe, jak tendencje, które były obecne w jednym życiu, oddziałują w następnym życiu na ciało fizyczne. Osoba, która jest skłonna kochać wszystko wokół siebie, która kocha wszystkie stworzenia, która wylewa z siebie miłość, w następnym wcieleniu będzie posiadała ciało fizyczne, które pozostaje młode i świeże aż do starości. Miłość do wszystkich istot, doskonalenie sympatii, ofiarowuje rozkwit ciału fizycznemu, które zachowuje młodzieńczy wigor. Człowiek, który jest pełen niechęci wobec innych ludzi, który krytykuje i narzeka na wszystko, starając trzymać się z dala od wszystkiego, wytwarza w wyniku tych tendencji ciało fizyczne, które przedwcześnie się starzeje i marszczy. Tak więc, tendencje i namiętności jednego życia zostają przeniesione do fizycznego życia w kolejnych wcieleniach.

Źródło: Rudolf Steiner – GA 99 – Theosophy of the Rosicrucian – VI: The Law of Destiny – Berlin, 30th May 1907

Cechy Moralne Człowieka Będą Rozpoznawane Po Jego Wyglądzie

W szóstej epoce (3573-5733) ewolucji po-atlantyckiej, ludzie będą rodzili się z ciałami całkiem konkretnie wyrażającymi ich wewnętrzne cechy moralne. Cechy moralne człowieka będą rozpoznawane po jego wyglądzie. Fizjonomia moralna będzie wtedy oczywistością, a fizjonomia taka jaką jest teraz, wycofa się w cień. Obecnie fizjonomia człowieka w dużej mierze zależy od dziedziczności: człowiek przypomina swoich rodziców, dziadków itd. W szóstej epoce to w ogóle nie będzie odgrywało żadnej roli; człowiek sam będzie określał swój wygląd zewnętrzny – jako wynik swoich wcieleń. Ludzie będą zupełnie inni, ale każdy będzie miał bardzo wyraźne piętno. Wtedy będzie to wiadomo z pewnością: masz teraz przed sobą człowieka dobrze usposobionego lub źle usposobionego. Podobnie jak dzisiaj jest wiadome: masz przed sobą Włocha lub Francuza, tak kiedyś będzie wiadome: masz przed sobą człowieka złośliwego lub miłego – ze wszystkimi możliwymi stopniami. Wartości moralne będą coraz bardziej wyrażane na twarzy.

Źródło: Rudolf Steiner – GA 254 – Significant Facts Pertaining to the Spiritual Life of the Middle of the XIXth Century – Lecture III – Dornach, 7th November 1915

Fluor – Trucizna Dla Ludzi cz. 2

Prawda.xlx.pl

Pamiętaj: nie chcesz zgłupieć na starość,

co mądrzy inaczej nazywają chorobą Alzheimera, 

nie chcesz truć swojego dziecka, wnuka?

Unikaj past z fluorem!

Dzienne zapotrzebowanie na fluor to dwie szklanki herbaty lub jedna kawy!

1943 rok. – Specjalny Komitet Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork został powołany do zbadania celowości dodawania fluoru do wody pitnej, w Newburg, pod przewodnictwem dr Hodge, następnie szefa badań toksyczności fluoru dla Projektu Manhattan.

            Journal of American Medical Association w dniu 18 września 1943 roku zawiera artykuł: „Przewlekłe zatrucia fluorem„, w którym czytamy: „Fluorki są ogólnie protoplazmatyczną trucizną, zmieniają przepuszczalność błony komórkowej poprzez hamowanie niektórych enzymów. Dokładny mechanizm tych działań jest niejasny. Źródła fluoru to zatrucia wody pitnej, zawierającej 1 ppm, lub więcej atomów fluoru, związki fluorowe, stosowane do środków owadobójczych, spreje do warzyw i owoców oraz w górnictwie i w konwersji fosforytów do superfosfatów, które są stosowane jako nawóz. Proces…

View original post 2 455 słów więcej

Trucie Ludzi Fluorem cz. 1

Prawda.xlx.pl

Fluor jest głównym składnikiem trutek na szczury.

Fluor jest głównym składnikiem Sarinu, silnie toksycznego gazu.

Fluor niszczy mózg (gromadzi się w szyszynce), kości, narządy i powoduje raka.

Hitler i Stalin używali go w obozach koncentracyjnych i gułagach, jako instrument kontroli masy, aby więźniowie byli posłuszni.

Zgadnij, dlaczego fluor jest naprawdę dodawany się do wody pitnej?

 

View original post 1 907 słów więcej